پکیج لوازم کامل قالیبافی

هنرکده محمدی برای راحتی و رفاه حال هنرجوها پکیج‌های لوازم کامل قالی بافی رو در نظر گرفته است که کلیه وسایل و لوازم قالی بافی رو شامل میشه همراه با دارقالی و نخ و نقشه کامپیوتری (کدبندی) تابلوفرش و با تهیه پکیج شما نیاز به هیچ وسیله دیگری نخواهید داشت و بلافاصله بعد از تهیه می‌توانید شروع به یادگیری قالی بافی کنید.

اقلام موجود در پکیج کامل

اگر لوازم قالیبافی ندارید پکیج کامل لوازم قالیبافی رو میتونید تهیه کنید.

پکیج کامل شامل کلیه لوازم قالیبافی میشه و به چیز دیگه ای نیازی ندارید.

پکیج کامل شامل :

دارقالی
نخ و نقشه
دفه
قلاب بافت
سیخ پودکشی
پود ضخیم
نخ چله
پود نازک
هاف
تسمه

لیست پکیج های موجود کامل لوازم قالی بافی

نخ و نقشه طرح چهره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره کوچک

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 16 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 112 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح مینیاتوری کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح مینیاتوری کوچک

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 19 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 136 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح چهره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره 1799+3

950,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 23 در 33 سانت
 • اندازه به گره: 170 در 240 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح چهره مادر و کودک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره 98+517

950,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 23 در 33 سانت
 • اندازه به گره: 170 در 240 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح تندیس کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح تندیس 1733+2

850,000 تومان

4پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 20 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 143 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح ونیز کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1736+2

850,000 تومان

4پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 17 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 125 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1739+6

850,000 تومان

4پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 15 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 108 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1744+4

850,000 تومان

4پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 19 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 140 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1742+5

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 16 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 120 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1746+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 17 در 25 سانت
 • اندازه به گره: 128 در 180 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1748+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 14 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 100 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1747+1

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 20 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 144 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1752+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 20 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 144 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1750+3

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 15 در 22 سانت
 • اندازه به گره: 160 در 112 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1553+1

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 17 در 26 سانت
 • اندازه به گره: 190 در 125 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح کوچه باغ کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح کوچه باغ 1756+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 16 در 25 سانت
 • اندازه به گره: 180 در 120 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح منظره کوچیک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1755+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 17 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 123 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح چهره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره 1760+4

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 20 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 143 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه دوره همی

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح دورهمی 1761-2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 20 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 149 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه سه کودک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره 1765+1

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 23 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 161 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح شام آخر

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح شام آخر 1763+3

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 18 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 134 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه طرح چهره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره 1768+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 20 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 143 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه گل

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره 1773+2

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 21 در 28 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش چهره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح چهره

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 164 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 30 در 19 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 138 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 30 در 14 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 100 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 30 در 19 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 140 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 30 در 18 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 134 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 156 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش اسب

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح اسب

850,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 19 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 140 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش مهر مادر

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح مهر مادر

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 2 در انبار

نخ و نقشه کوچک طرح گلدان

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح گلدان کد: 84

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کوچک طرح علی ولی الله

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح علی ولی الله: 87

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 1 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری تابلو فرش کوچک طرح ساز

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح ساز کد: 83

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کوچک طرح منظره

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره کد: 88

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

طرح بسم لله

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح بسم الله کد: 90

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه منظره کوچک

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره کد: 89

800,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 1-1

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح گل رز کد: 19

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه کامپیوتری طرح بسم الله کد: 53

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح بسم الله کد: 53

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 40

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح گل زرد کد: 40

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 2-1

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح گل کد: 37

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

نخ و نقشه آموزشی طرح منظره کد 63

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره کد: 63

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 30 در 22 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 150 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه آموزشی طرح منظره کد 61

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح منظره کد: 61

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 30 در 22 سانت
 • اندازه به گره: 200 در 150 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 5 در انبار

پکیج آموزش قالیبافی طرح اسب آبی

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح اسب آبی کد: 1

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح خانه همسایه کد: 13-1

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح کد: 13-1

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 11-1

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح کد: 11-1

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 6-1

پکیج کامل لوازم قالیبافی با طرح کد: 6-1

800,000 تومان

پکیج شامل نخ و نقشه :
 • اندازه به سانت: 22 در 30 سانت
 • اندازه به گره: 150 در 200 گره
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

چرا باید نخ و نقشه تابلوفرش کامپیوتری( کدبندی) تهیه کنیم

شما با دیدن ویدئو‌های آموزشی بافت فرش و بدون کار عملی فقط جنبه تئوری آن را یاد خواهید گرفت که به مرور زمان ممکن است فراموش کنید و چقدر بهتر می‌شود که بتوانید پابه‌پای ویدیوهای آموزشی کار عملی را انجام دهید تا فارغ از جنبه تئوری جنبه عملی قالی بافی را نیز بیاموزید.

چرا باید برای شروع نقشه تابلو فرش سایز کوچک را برای بافت انتخاب کنیم؟

بیشتر هنرجو‌های بافت فرش دستباف علاقه و ذوق و شوق دارند که یک طرح بزرگ را برای شروع کار اول انتخاب کنند که این کار به شدت اشتباهه و اصلا توصیه نمی‌کنیم حتما حتما حتما برای شروع قالی بافی باید از نخ و نقشه های سایز کوچک شروع کرد و به این دلیل که اندازه آنها کوچک است و بافت آسانترو سریع‌تر انجام می گیرد،

 هزینه کمی برای شروع دارد و از همه مهم تر اگر مرتکب اشتباهی در هر یک از مراحل بافت شوید براحتی می‌توانید اشتباه خود را جبران کنید و برای اشتباهتان هزینه کمی را از دست می‌دهید و این را هم بدانید بلا استثنا همه هنرجوها قالی بافی در دست اول بافت مرتکب اشتباه می‌شوند و ماهیت پکیج‌های آموزشی هم این است که اشتباهات را روی نخ ونقشه های سایز کوچک و آموزشی انجام دهند و آنها را رفع کنند و در بافت‌های بعدی که نخ و نقشه بزرگتری را برای بافت انتخاب می کنند و بدلیل اینکه به اشتباهات خود در طرح آموزشی پی‌برده اند دیگر همان اشتباهات را تکرار نمی‌کنند و متحمل پرداخت هزینه‌های اضافی نیز نیستند. 

به بیان ساده شما برای پکیج آموزشی 650 هزارتومان هزینه می‌کنید و اگر اشتباهی مرتکب شوید کلا شاید 300 هزارتومان ضرر کنید ولی در نقشه قالی دستباف بزرگ حداقل بالای 800 هزار تومان هزینه می‌کنید و اگر اشتباهی رخ دهد فاجعه به بار خواهد آمد!!!

شما با خرید این پکیج آموزش بافت فرش چه چیزهایی بدست میارین

کلیه لوازم قالی بافی

تمامی وسایل و ابزار لازم برای بافت فرش دستباف را خواهید داشت و نیاز هیچ چیز دیگری را ندارید

توانایی بافت فرش در هر اندازه

با تهیه این پکیج و مشاهده فیلم‌های آموزش قالی بافی قادر به بافت هر نوع قالی و تابلو فرشی در هر ابعادی خواهید بود

کسب درآمد از بافت فرش

شما با تهیه پکیج و یادگیری قادر خواهید بود سفارش بافت گرفته و شروع به کسب درآمد میلیونی کنید

آیا طرح آموزشی را بعد از بافت می‌توانیم بفروشیم

همانطور که از نام طرح پیداست مناسب آموزش و یادگیری است اما به گونه‌ای طرح‌ها انتخاب شده است که شما می‌توانید بعد از اتمام تابلو فرش آن را در سایت‌های ثبت آگهی مانند دیوار و شیپور به فروش برسانید و از این طریق هزینه‌هایی که برای ابزار و وسایل قالی بافی پرداخت کرده‌اید برایتان رایگان تمام می‌شود.

 با این تفاوت که شما برای بافت‌های بعدی دیگر نیاز به ابزار قالی بافی نخواهید داشت و فقط نخ و نقشه فرش و دار قالی را تهیه می‌کنید. البته بیشتر هنرجوها بدلیل اینکه دست اول آنها است ترجیح می‌دهند هنر دست خود را برای خود نگه داشته و نفروشند.

چرا باید پکیج آموزش قالی بافی هنرکده محمدی را بخریم

شما از هرکجا ایرات علاقه داشته باشین می‌توانید لوازم قالی بافی را خریداری کنید اما هنرکده محمدی کار شما را آسان ساخته و برای راحتی شما پکیج‌های آموزش قالی بافی را در نظر گرفته که با تهیه آن شما بلافاصله شروع به بافت می‌کنید و نیاز به هیچ وسیله دیگری نخواهید داشت.

و یکی‌دیگر از مزیت‌های پکیج ما استاندارد بودن وسیله‌ها است و دقیقا همان وسیله‌هایی که داخل ویدیو آموزش مشاهده می‌کنید برایتان ارسال می شود و همچنین پکیج‌های ما شامل پشتیبانی است که شما بصورت مستقیم با مربی آموزش دهنده در ارتباط خواهید بود و می‌توانید سوال و مشکلات خود را مستقیم با مربی آموزش دهنده قالی بافی مطرح و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

ویژگی پکیج‌های آموزش بافت قالی هنرکده محمدی

جنس نخ درجه یک

در این پکیج ها از نخ های درجه یک مرینوس و ابریشم استفاده شده و تولید خود شرکت هنرکده محمدی است

ابزار و لوازم استاندارد

همراه نخ و نقشه دار قالی استاندارد وابزار قالی بافی با کیفیت ارائه می شود

پشتیبانی رایگان

پکیج آموزش قالی بافی ما دارای پشتیبانی است و در طول بافت تابلوفرش همراه شما خواهد بود

دریافت کد تخفیف

هنرکده محمدی برای مشترایانی که این پکیج را تهیه کنند در خرید های بعدی کد تخفیف دریافت خواهند کرد.

برای خرید پکیج می‌توانید یکی از طرح‌های موجود زیر را انتخاب کنید

برای هنرآموز‌های عزیز طرح‌های متنوعی در نظر گرفته شده است که می‌توانید از میان طرح‌های زیر طرح مورد علاقه خود را انتخاب کنید . طرح تابلوفرش بر اساس انتخاب مشتری و پرفروش‌ترین طرح‌های تابلوفرش انتخاب و گلچین شده است.

سوالات متداول

پکیج های کامل شامل: نخ و نقشه، دارقالی ، دفه، سیخ پودکشی، قلاب بافت، پود ضخیم، پود نازک، نخ چله، هاف و تسمه

به هیچ چیز دیگه ای نیازی ندارید و با خرید پکیج میتونید شروع کنید

بله هزینه ارسال با مشتری است و هزینه ارسال رو درب محل پرداخت میکنید.

ارسال از کرج و با تیپاکس انجام می شود. حتما قبل از سفارش بررسی کنید منطقه شما دارای تیپاکس باشد.

2 الی 7 روز کاری پکیج به دستتون میرسه.

ارسال دارقالی همراه پکیج 40 در 40 سانت است و برای طرح های دیگه میتونید دارقالی رو تعویض کنید.

بعضی از طرح های آموزشی شامل مرینوس و ابریشم هست و بعضی از طرح های آموزشی فقط مرینوس

اندازه نخ و نقشه ارسالی همراه پکیج 150 در 200 گره است و تابلوفرش نهایی بعد از بافت 20 در 30 سانت است.

شما با دیدن ویدئو‌های آموزشی بافت فرش و بدون کار عملی فقط جنبه تئوری آن را یاد خواهید گرفت که به مرور زمان ممکن است فراموش کنید و چقدر بهتر می‌شود که بتوانید پابه‌پای ویدیوهای آموزشی کار عملی را انجام دهید تا فارغ از جنبه تئوری جنبه عملی قالی بافی را نیز بیاموزید.

بیشتر هنرجو‌های بافت فرش دستباف علاقه و ذوق و شوق دارند که یک طرح بزرگ را برای شروع کار اول انتخاب کنند که این کار به شدت اشتباهه و اصلا توصیه نمی‌کنیم حتما حتما حتما برای شروع قالی بافی باید از نخ و نقشه های سایز کوچک شروع کرد و به این دلیل که اندازه آنها کوچک است و بافت آسانترو سریع‌تر انجام می گیرد،

 هزینه کمی برای شروع دارد و از همه مهم تر اگر مرتکب اشتباهی در هر یک از مراحل بافت شوید براحتی می‌توانید اشتباه خود را جبران کنید و برای اشتباهتان هزینه کمی را از دست می‌دهید و این را هم بدانید بلا استثنا همه هنرجوها قالی بافی در دست اول بافت مرتکب اشتباه می‌شوند و ماهیت پکیج‌های آموزشی هم این است که اشتباهات را روی نخ ونقشه های سایز کوچک و آموزشی انجام دهند و آنها را رفع کنند و در بافت‌های بعدی که نخ و نقشه بزرگتری را برای بافت انتخاب می کنند و بدلیل اینکه به اشتباهات خود در طرح آموزشی پی‌برده اند دیگر همان اشتباهات را تکرار نمی‌کنند و متحمل پرداخت هزینه‌های اضافی نیز نیستند. 

به بیان ساده شما برای پکیج آموزشی 550 هزارتومان هزینه می‌کنید و اگر اشتباهی مرتکب شوید کلا شاید 300 هزارتومان ضرر کنید ولی در نقشه قالی دستباف بزرگ حداقل بالای 500 هزار تومان هزینه می‌کنید و اگر اشتباهی رخ دهد فاجعه به بار خواهد آمد!!!

همانطور که از نام طرح پیداست مناسب آموزش و یادگیری است اما به گونه‌ای طرح‌ها انتخاب شده است که شما می‌توانید بعد از اتمام تابلو فرش آن را در سایت‌های ثبت آگهی مانند دیوار و شیپور به فروش برسانید و از این طریق هزینه‌هایی که برای ابزار و وسایل قالی بافی پرداخت کرده‌اید برایتان رایگان تمام می‌شود.

 با این تفاوت که شما برای بافت‌های بعدی دیگر نیاز به ابزار قالی بافی نخواهید داشت و فقط نخ و نقشه فرش و دار قالی را تهیه می‌کنید. البته بیشتر هنرجوها بدلیل اینکه دست اول آنها است ترجیح می‌دهند هنر دست خود را برای خود نگه داشته و نفروشند.

شما از هرکجا ایرات علاقه داشته باشین می‌توانید لوازم قالی بافی را خریداری کنید اما هنرکده محمدی کار شما را آسان ساخته و برای راحتی شما پکیج‌های آموزش قالی بافی را در نظر گرفته که با تهیه آن شما بلافاصله شروع به بافت می‌کنید و نیاز به هیچ وسیله دیگری نخواهید داشت.

و یکی‌دیگر از مزیت‌های پکیج ما استاندارد بودن وسیله‌ها است و دقیقا همان وسیله‌هایی که داخل ویدیو آموزش مشاهده می‌کنید برایتان ارسال می شود و همچنین پکیج‌های ما شامل پشتیبانی است که شما بصورت مستقیم با مربی آموزش دهنده در ارتباط خواهید بود و می‌توانید سوال و مشکلات خود را مستقیم با مربی آموزش دهنده قالی بافی مطرح و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

خرید وسایل قالی بافی، قیمت وسایل قالی بافی، خرید اینترنتی لوازم قالی بافی، خرید دار قالی کوچک، خرید لوازم قالی بافی، فروشگاه ابزار قالی بافی، لوازم قالی بافی، قیمت ابزار قالی بافی، وسایل لازم برای بافت تابلو فرش، پکیج آموزش قالی بافی، خرید وسایل تابلو فرش، قیمت لوازم قالی بافی، وسایل تابلو فرش، قیمت وسایل تابلو فرش، قیمت ابزار های قالی بافی، لوازم فرش بافی، قیمت وسایل بافت تابلو فرش، وسایل بافت تابلو فرش، وسایل قالی بافی قیمت، تجهیزات قالی بافی، وسایل مورد نیاز قالی بافی، وسایل قالیبافی، وسایل تابلو فرش بافی، وسایل فرش بافی، ابزار فرش باف، قیمت ابزار تابلو فرش، وسایل مورد نیاز برای قالی بافی، وسایل مورد نیاز تابلو فرش بافی، وسایل بافت فرش، مراکز فروش وسایل قالی بافی در تهران، وسایل لازم برای قالی بافی، لوازم قالیبافی، پکیج کامل آموزش قلاب بافی

3.9 19 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اسکرول به بالا
Open chat
سوالی درباره پکیج آموزش دارید بپرسید؟
سلام
اگر در مورد پکیج های آموزشی سوالی دارید بپرسید؟ در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد