فیلم های آموزش حرفه ای قالی بافی

راه‌هایی که می توانید با ما در ارتباط باشید

برای یادگیری قالی بافی باید از کجا شروع کنیم؟

آموزش 0 تا 100 قالیبافی در ویدئو های زیر کامل توضیح داده شده و فقط کافیه فیلم های آموزشی زیر رو به ترتیب ببینی و فرش دستباف رو کامل یاد بگیری

بعد از دیدن کامل همه ویدئوها میتونی پکیج کامل ابزار ،نخ و نقشه و دار قالی رو خریداری کنی و شروع کنی

پایین ویدئوهای آموزشی پکیج های موجود است میتونید تهیه کنید

پکیج لوازم و وسایل آموزش قالی بافی

بخش اول معرفی ابزار های قالیبافی

لیست ابزارهایی که برای شروع قالیبافی به آنها نیاز داری

بخش دوم سیه بندی دار قالی

در این بخش با روش سیه بندی دار قالی آشنا می‌شویم و دار قالی را برای چله کشی آماده می‌کنیم  

بخش سوم چله کشی دار قالی

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه دارقالی را چله کشی کنید و هاف و تسمه دار قالی را جا بزنید.

بخش چهارم نحوه جایگزاری و نصب هاف و تسمه

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه نصب هاف و تسمه را انجام دهید.

بخش پنجم نحوه پودکشی

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه پودکشی ضخیم و نازک را انجام دهید.

بخش ششم بافت گره ترکی

در این بخش شروع به بافت می‌کنید و بافت به روش گره ترکی را یاد خواهید گرفت

بخش هفتم رنگ آمیزی چله ها برای نقشه خوانی

در این بخش با رنگ آمیزی چله ها برای نقشه خوانیآشنا خواهید شد.

بخش هشتم و پایانی نقشه خوانی کامپیوتری

در این بخش با نحوه‌ی نقشه خوانی کامپیوتری (کدبندی) آشنا خواهید شد.

اگه ویدئوهای آموزشی رو دیدی میتونی یکی از پکیج های کامل لوازم قالیبافی رو خریداری کنی و شروع کنی

توجه: با خرید پکیج کامل لوازم به هیچ چیز دیگه ای نیاز ندارید.

لیست پکیج های موجود کامل لوازم قالی بافی

نخ ونقشه کامپیوتری تابلو فرش مهر مادر

پکیج آموزش قالی بافی با طرح مهر مادر

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کوچک طرح گلدان

پکیج آموزش قالی بافی با طرح گلدان کد: 84

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 2 در انبار

نخ و نقشه کوچک طرح علی ولی الله

پکیج آموزش قالی بافی با طرح علی ولی الله: 87

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری تابلو فرش کوچک طرح ساز

پکیج آموزش قالی بافی با طرح ساز کد: 83

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه کوچک طرح منظره

پکیج آموزش قالی بافی با طرح منظره کد: 88

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

طرح بسم لله

پکیج آموزش قالی بافی با طرح بسم الله کد: 90

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه منظره کوچک

پکیج آموزش قالی بافی با طرح منظره کد: 89

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 1-1

پکیج آموزش قالی بافی با طرح گل رز کد: 19

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 2 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح بسم الله کد: 53

پکیج آموزش قالی بافی با طرح بسم الله کد: 53

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 1 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 40

پکیج آموزش قالی بافی با طرح گل زرد کد: 40

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 2 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 2-1

پکیج آموزش قالی بافی با طرح گل کد: 37

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

نخ و نقشه آموزشی طرح منظره کد 63

پکیج آموزش قالی بافی با طرح منظره کد: 63

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

نخ و نقشه آموزشی طرح منظره کد 61

پکیج آموزش قالی بافی با طرح منظره کد: 61

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 5 در انبار

نخ و نقشه آموزشی طرح آفتابگردان

پکیج آموزش قالی بافی با طرح گل آفتابگردان کد: 29

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

پکیج آموزش قالیبافی طرح اسب آبی

پکیج آموزش قالی بافی با طرح اسب آبی کد: 1

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 4 در انبار

پکیج آموزش قالیبافی طرح گل بنفش

پکیج آموزش قالی بافی با طرح گل بنفش کد: 21

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

در انبار موجود نمی باشد

نخ و نقشه کامپیوتری طرح خانه همسایه کد: 13-1

پکیج آموزش قالی بافی با طرح کد: 13-1

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 1 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 11-1

پکیج آموزش قالی بافی با طرح کد: 11-1

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 2 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 7-1

پکیج آموزش قالی بافی با طرح کد: 7-1

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 2 در انبار

نخ و نقشه کامپیوتری طرح گل کد: 6-1

پکیج آموزش قالی بافی با طرح کد: 6-1

650,000 تومان

پکیج شامل
 • نخ و نقشه کامپیوتری
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • قلاب بافت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • پود ضخیم
 • پود نازک
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 3 در انبار

شما با خرید این پکیج آموزش بافت فرش چه چیزهایی بدست میارین

آموزش رایگان

شما هیچ هزینه‌ای بابت آموزش پرداخت نخواهید کرد و بجای هزینه برای آموزش قالیبافی، فقط هزینه ابزار و وسایل قالی بافی را پرداخت می‌کنید

کلیه لوازم قالی بافی

تمامی وسایل و ابزار لازم برای بافت فرش دستباف را خواهید داشت و نیاز هیچ چیز دیگری را ندارید

توانایی بافت فرش در هر اندازه

با تهیه این پکیج و مشاهده فیلم‌های آموزش قالی بافی قادر به بافت هر نوع قالی و تابلو فرشی در هر ابعادی خواهید بود

کسب درآمد از بافت فرش

شما با تهیه پکیج و یادگیری قادر خواهید بود سفارش بافت گرفته و شروع به کسب درآمد میلیونی کنید

نظرات هنرجوهای دوره های آنلاین هنرکده محمدی

نظرات هنرجوهایی که با دیدین ویدئوهای آموزشی ما قالی بافی رو یاد گرفته اند

سوالات متداول

فیلم های آموزشی قابل دانلود نیست و فقط داخل سایت بصورت آنلاین میتونید ببینید.

خیر – پکیج ها فقط شامل کلیه لوازم میشه و فیلم های آموزشی فقط داخل سایت موجوده و بصورت آنلاین میتونید ببینید.

پکیج های کامل شامل: نخ و نقشه، دارقالی ، دفه، سیخ پودکشی، قلاب بافت، پود ضخیم، پود نازک، نخ چله، هاف و تسمه

به هیچ چیز دیگه ای نیازی ندارید و با خرید پکیج میتونید شروع کنید

بله تنها با دیدن همین چندتا ویدئو میتونید کامل 0 تا 100 بافت یک فرش، تابلو فرش و قالی رو در هر ابعاد و اندازه انجام بدید

بله هزینه ارسال با مشتری است و هزینه ارسال رو درب محل پرداخت میکنید.

ارسال از کرج و با تیپاکس انجام می شود. حتما قبل از سفارش بررسی کنید منطقه شما دارای تیپاکس باشد.

2 الی 5 روز کاری پکیج به دستتون میرسه.

ارسال دارقالی همراه پکیج 40 در 40 سانت است و برای طرح های دیگه میتونید دارقالی رو تعویض کنید.

بعضی از طرح های آموزشی شامل مرینوس و ابریشم هست و بعضی از طرح های آموزشی فقط مرینوس

ما در این آموزش سعی کردیم چیزهای که ضروری نیست برای بافت رو مانند شیرازه، زنجیره زنی و … رو حذف کنیم. بدون اینها هم میشه کامل قالیبافی رو بدون ایراد انجام داد.

بعد از بافت کامل قالی و بعد از پرداخت شیرازه و دو گره انجام می شود که توسط پرداخت زن انجام می شود.

اندازه نخ و نقشه ارسالی همراه پکیج 150 در 200 گره است و تابلوفرش نهایی بعد از بافت 20 در 30 سانت است.

شما با دیدن ویدئو‌های آموزشی بافت فرش و بدون کار عملی فقط جنبه تئوری آن را یاد خواهید گرفت که به مرور زمان ممکن است فراموش کنید و چقدر بهتر می‌شود که بتوانید پابه‌پای ویدیوهای آموزشی کار عملی را انجام دهید تا فارغ از جنبه تئوری جنبه عملی قالی بافی را نیز بیاموزید.

بیشتر هنرجو‌های بافت فرش دستباف علاقه و ذوق و شوق دارند که یک طرح بزرگ را برای شروع کار اول انتخاب کنند که این کار به شدت اشتباهه و اصلا توصیه نمی‌کنیم حتما حتما حتما برای شروع قالی بافی باید از نخ و نقشه های سایز کوچک شروع کرد و به این دلیل که اندازه آنها کوچک است و بافت آسانترو سریع‌تر انجام می گیرد،

 هزینه کمی برای شروع دارد و از همه مهم تر اگر مرتکب اشتباهی در هر یک از مراحل بافت شوید براحتی می‌توانید اشتباه خود را جبران کنید و برای اشتباهتان هزینه کمی را از دست می‌دهید و این را هم بدانید بلا استثنا همه هنرجوها قالی بافی در دست اول بافت مرتکب اشتباه می‌شوند و ماهیت پکیج‌های آموزشی هم این است که اشتباهات را روی نخ ونقشه های سایز کوچک و آموزشی انجام دهند و آنها را رفع کنند و در بافت‌های بعدی که نخ و نقشه بزرگتری را برای بافت انتخاب می کنند و بدلیل اینکه به اشتباهات خود در طرح آموزشی پی‌برده اند دیگر همان اشتباهات را تکرار نمی‌کنند و متحمل پرداخت هزینه‌های اضافی نیز نیستند. 

به بیان ساده شما برای پکیج آموزشی 550 هزارتومان هزینه می‌کنید و اگر اشتباهی مرتکب شوید کلا شاید 300 هزارتومان ضرر کنید ولی در نقشه قالی دستباف بزرگ حداقل بالای 500 هزار تومان هزینه می‌کنید و اگر اشتباهی رخ دهد فاجعه به بار خواهد آمد!!!

همانطور که از نام طرح پیداست مناسب آموزش و یادگیری است اما به گونه‌ای طرح‌ها انتخاب شده است که شما می‌توانید بعد از اتمام تابلو فرش آن را در سایت‌های ثبت آگهی مانند دیوار و شیپور به فروش برسانید و از این طریق هزینه‌هایی که برای ابزار و وسایل قالی بافی پرداخت کرده‌اید برایتان رایگان تمام می‌شود.

 با این تفاوت که شما برای بافت‌های بعدی دیگر نیاز به ابزار قالی بافی نخواهید داشت و فقط نخ و نقشه فرش و دار قالی را تهیه می‌کنید. البته بیشتر هنرجوها بدلیل اینکه دست اول آنها است ترجیح می‌دهند هنر دست خود را برای خود نگه داشته و نفروشند.

شما از هرکجا ایرات علاقه داشته باشین می‌توانید لوازم قالی بافی را خریداری کنید اما هنرکده محمدی کار شما را آسان ساخته و برای راحتی شما پکیج‌های آموزش قالی بافی را در نظر گرفته که با تهیه آن شما بلافاصله شروع به بافت می‌کنید و نیاز به هیچ وسیله دیگری نخواهید داشت.

و یکی‌دیگر از مزیت‌های پکیج ما استاندارد بودن وسیله‌ها است و دقیقا همان وسیله‌هایی که داخل ویدیو آموزش مشاهده می‌کنید برایتان ارسال می شود و همچنین پکیج‌های ما شامل پشتیبانی است که شما بصورت مستقیم با مربی آموزش دهنده در ارتباط خواهید بود و می‌توانید سوال و مشکلات خود را مستقیم با مربی آموزش دهنده قالی بافی مطرح و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

فیلم های آموزش قالی بافی مکمل که برای شروع نیازی نیست

ولی اگر میخوای حرفه ای تر بشی توصیه میکنیم ویدئو های زیر رو خریداری کنی و ببینی

فیلم آموزش ترمیم نخ چله پاره شده

فیلم آموزش ترمیم چله پاره شده

⭐ فیلم آموزش ترمیم چله پاره شده شما هم اگر با مشکل پاره شده چله در تابلو فرش هستین و اینکه دنبال راهکاری برای ترمیم پاره شدن نخ چله در تابلو فرش هستیدباید بهتون بگم که جای درستی اومدین ما در این ویدئو میخوایم بهتون آموزش تعمیر چله پاره شده را بدیم و بهتون بگیم

ادامه مطلب »
فیلم آموزش پایین کشی فرش

فیلم اموزش پایین کشی تابلو فرش

⭐ فیلم اموزش پایین کشی تابلو فرش در این ویدئو آموزش قالی بافی میخواهیم 0 تا 100 پایین کشی تابلو فرش رو بهتون آموزش میدیم و کامل، ساده و روان بهتون بگیم که چجوری اینکار رو انجام بدین به جرات میتونیم بگیم هیچ کجا وب فارسی نمیتونید آموزش کاملی مثه این ویدئو رو پیدا کنید.در

ادامه مطلب »
آموزش جدا کردن تابلو فرش از دارقالی

چگونه تابلو فرش را از دار جدا کنیم | فیلم بریدن تابلو فرش

⭐چگونه تابلو فرش را از دار جدا کنیم یکی از چالش ها بعد پایان بافت تابلو فرش اینکه چگونه تابلو فرش را از دار جدا کنیم و چله ها رو بش بزنیم.ما در این ویدئو قراره 0 تا 100 نحوه بریدن تابلو فرش از دار را بهتون آموزش بدیم و راهنمایی کنیم که به چه

ادامه مطلب »

آموزش قالی بافی از صفر تا صد، آموزش تابلو فرش، آموزش قالی بافی مبتدی، دانلود رایگان آموزش تصویری بافت تابلو فرش، اموزش قالی بافی از پایه، آموزش بافت تابلو فرش از ابتدا، آموزش تابلو فرش بافی، اموزش فرش بافی، آموزش قالی بافی از مبتدی تا پیشرفته، بافت فرش کامپیوتری در منزل، آموزش رایگان تابلو فرش، آموزش مجازی ،تابلو فرش، یادگیری قالی بافی،آموزش بافت قالی،دانلود رایگان کتاب آموزش بافت تابلو فرش،بافت فرش دستباف، صفر تا صد قالی بافی، آموزش بافت فرش دستباف، اموزش قالي بافي، آموزش فرش، آموزش قالی بافی سنتی، آموزش صفر تا صد تابلو فرش، آموزش قالیبافی تابلوفرش، آموزش قالی بافی با قلاب، قالي بافي،بافت فرش، بافت، قالی، اموزش بافت قالی، طرز بافت قالی، آموزشگاه قالی بافی، فیلم آموزش قالی بافی، آموزش تصویری قالی بافی، قالیچه بافی، آموزش قالی، آموزش کامل قالی بافی، مراحل بافت تابلو فرش، آموزش بافت فرش ابریشم،، اموزش قالی بافی از مبتدی، آموزش تابلوفرش، تابلو فرش بافی، اموزش فرش، اموزش بافت فرش، نقشه تابلو فرش، برای افراد مبتدی، اموزش مقدماتی قالی بافی، شروع بافت تابلو فرش، کانال آموزش قالی بافی کامپیوتری، آموزش بافت تابلو فرش ابریشم، بافتن فرش دستباف، آموزش بافتن فرش، فیلم آموزش تابلو فرش، آموزش بافتن، تابلو فرش، آموزش بافت قالیچه، طرز بافتن تابلو فرش، آموزش بافتن تابلو فرش دستباف، آموزش بافتن قالی، آموزش، بافتن فرش دستباف، روش بافت قالی، قالی بافی آموزش، چگونه قالی بافی یاد بگیرم، بافتن فرش، آموزش، بافت تابلوفرش، اموزش فرش دستباف، آموزش قالي بافي، طرز بافت تابلو فرش، قالی بافتن، طرز بافت فرش، مراحل قالی بافی، آموزش بافت تابلو فرش با قلاب، آموزش قالی بافی ساده، روش بافت فرش دستباف، آموزش آنلاین قالی بافی، چگونه قالی بافی یاد بگیریم، فیلم قالی بافی، فیلم آموزشی بافت تابلو فرش، طریقه بافت تابلو فرش، تابلو بافی، طرز بافت تابلو فرش ابریشم، طرز بافت قالی ابریشم، اموزش بافت قالی سنتی، اموزش بافت فرش سنتی، آموزش بافت قالی ابریشم، بافتن قالی، اموزش تابلوفرش، روش بافت تابلو فرش، اموزش بافت تابلوفرش، نحوه بافت تابلو فرش، طرز بافت تابلو فرش دستباف، روش قالی بافی، آموزش قالی بافی از ابتدا
اموزش تابلو فرش از ابتدا، آموزش بافت تابلوفرش دستباف، تابلو فرش بافی در منزل، بافت قالی ابریشم، طرز بافتن قالی بافی، مراحل قالی بافی با عکس، فرش بافتن، آموزش بافتن قالیچه، آموزش بافت تابلو فرش تبریزی، فرش بافي، کتاب آموزش قالی بافی، ویدیو قالی بافی، قالي بافي ابريشم، آموزش تابلو بافی، آموزش بافت قالی با قلاب
بافت تابلو فرش دستباف، آموزش قالیچه باف، اموزش شروع قالی بافی، دانلود آموزش قالیبافی، بافت تابلو فرش با قلاب، کلاس قالی بافی، فرش بافت، اموزش بافتن فرش، خومه قالی، آموزش فرش بافی با قلاب، آموزش قالی بافی هستی استان تهران، تهران، قالی بافی سنتی، دار قالی ابریشم، آموزش تابلوفرش دستباف، آموزشگاه تابلو فرش، ساخت تابلو فرش، فیلم بافت تابلو فرش، بافتن تابلو فرش دستباف، اموزش ساخت دار تابلو فرش، آموزش، قالی بافی در اصفهان، کار در منزل قالی بافی در تهران، تآبلو فرش قالی بافی در منزل، نقشه قالیچه دستباف ساده
اولین مرحله قالی بافی، بافت قالیچه، درست کردن قالی، نحوه بافتن تابلو فرش، کلاس فرش بافی، بافت تابلوفرش
آموزش قالی بافی در تهران، فیلم قالی، روش بافت فرش، قالی بافت، قالی بافی در منزل اصفهان، اولین مرحله قالیبافی، آموزش گلیم فرش دستباف، بافت قالی با قلاب، قالب بافی، نقشه قالی بافی، نحوه بافت فرش
اولین مرحله قالی بافی کدام است، اموزش گلیم بافی اخر تابلو فرش، قالی بافی با قلاب، ابریشم قالی بافی
اموزش بافتن تابلو فرش، فرش بافی با قلاب، عکس نوشته قالی بافی، آموزش قالی بافی کامپیوتری، دانلود نقشه تابلو فرش رایگان، دستباف قالی بافی، قالی بافتنی، عکس فرش بافی، اموزش قالی کامپیوتری، چگونه ریشه فرش را ببافم، فرش ریز بافت، آموزش بافتنی از مبتدی تا پیشرفته، کانال آموزش کامپیوتر برای مبتدیان، فیلم بافت فرش دستباف، آموزش بافت تابلو فرش کامپیوتری، چگونه قالی ببافیم، آموزش ابریشم بافی، مراحل بافت فرش، اموزش بافت تابلو فرش شماره ای، کانال تلگرام آموزش تابلو فرش دستباف، کتاب قالی بافی، دانلود فرش، بهترین نقشه فرش دستباف، آموزشگاه قالی بافی در کرج، دانلود نقشه تابلو فرش دستباف، نقشه قالی بافی ساده، تابلو فرش
تابلو فرش قالی بافی، عکس قالی بافی دستی، کلاس قالیبافی، بهترین آموزشگاه قالی بافی در تهران، آموزش بافت تابلو فرش چهره، آموزش تصویری بافت ریشه فرش، قالی بافی در ایران، تابلو فرش دستباف، عکس از قالی بافی، عکس قالیبافی، فرش دستباف، قالی بافی چیست، آموزش تابلو فرش کامپیوتری، سایت قالی بافی، فرش باف، قالی بافی کامپیوتری، چگونه فرش ببافیم، هنر قالی بافی، آموزشگاه فرش بافی در تهران، همه چیز درباره قالی بافی، کلاس قالی بافی در تهران، فرش فیلم، گروه تلگرام فرش دستباف

Subscribe
Notify of
guest
51 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
فریده قاسم نژاد
فریده قاسم نژاد
1 year ago

ممنون ازاستادعزیز، اموزشتون بسیارعالی هستش لطفااموزش پایین کشی وجداکردن اخرکارازدارهم بزارین، ممنون

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago

سلام خیلی ممنون از شما
چشم بزودی فیلم آموزشی پاییین کشی فرش و فیلم جدا کردن فرش از دار قالی رو هم داخل سایت منتشر میکنیم🙏🌹

سوسن خدايي
سوسن خدايي
1 year ago

سلام
وقتتون بخير
من دوست دارم از ابتدا گبه بافي را ياد بگيرم وروي اين فرش كار كنم
آيا باخريد پكيج شما اين امكان هست ،
همچنين بافت گليم وگليم فرش را ياد بگيرم
بافت هاي ريز را دوست ندارم
ممنون از راهنماييهاتونً

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago

سلام وقت شما هم بخیر
گبه بافی با قالی بافی تفاوت داره و پکیج آموزشی ما مختص تابلو فرش و قالی بافی هست و برای بافت های ریز استفاده میشه

منصوره ازتهران
منصوره ازتهران
1 year ago

سلام استاد عزیز من یک تابلوبافتم ده سال پیش وکلافراموش کرده بودم ولی با آموزش شما تمام نکات راآموزش دادیدحتی خیلی بیشتر از آنچه با بودم واقعاازشماکمال تشکررادارم خداوندسلامتی بده به شماوعزیزانت که اینقدر خالصانه وباتمام وجود آموزش می‌دین ممنونم از شما

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago

خیلی ممنون از لطف شما🌹🙏

هما
هما
1 year ago

با سلام خدمت شما
من اصلا هیچی از قالیبافی نمیدونم ولی میخام یاد بگیرم
از ۰ تا ۱۰۰ یعنی برای هر قسمتش نیازمند کسی نباشم
چله کشی و نقشه خوانی….
این پکیج آموزشی تا چه حد به من کمک میکنه؟

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago
Reply to  هما

سلام
همه آموزش ها 0 تا 100 موجوده و شما نیاز به هیچ آموزش دیگه ای ندارید میتونید از این بخش شروع کنید.

زهره
زهره
1 year ago

سلام
با خرید وسایل از شما میشه قالی ابریشم هم بافت یا اموزشش فرق داره با نکات اموزشی که در ویدئو گذاشتید?

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago
Reply to  زهره

سلام بله میشه بافت و تو بافت هیچ فرقی نمیکنه

زهره
زهره
1 year ago

ممنون از شما

هستی افشار
هستی افشار
1 year ago

سلام با سپاس از مطالب مفیدتون
ببخشید من تابلوی در حال بافتم به نیمه رسید و آن رو چرخوندم و این قسمت چله ها تقسیم بندی نشده برای رنگ کردن چله ها از مداد شمعی معمولی یا همون روغنی که تو خونه بود استفاده کردم. بعدا مشکلی پیش نمیاد؟
احساس میکنم کمی رنگ پس میده

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago

سلام
بله رنگ پس میده

ریحان
ریحان
1 year ago

سلام وقتی چله کشی میکنیم پشت دار هم خط های موازی تشکیل میشه بعد وقتی فرش تموم میشه اونهمه نخ چله از بین میره ؟ هیچ راهی برای استفاده کردن از اون نخ ها نیست ؟ به نظرتون میتونیم چیزی اون پشت ببافیم ؟

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago
Reply to  ریحان

سلام
بله میتونید پایین کشی کنید تا چله های خالی بیاد جلوی دار و طرحی دیگه ای رو ببافین فیلم آموزش پایین کشی فرش رو میتونید خریداری کنید و ببینید

بهار
بهار
1 year ago

سلام من دومین قالی رو شروع کروم ولی اولی یه فرش زرع ونیم درشت بافت بود از همین گره ترکی استفاده میکنم.
برای دومی که تابلو فرشه کسی که برام چله کشی کرده اسرار داره حتما از گره ممتاز استفاده کنم با اینکه نخ چله پنبه است و مرینوس میبافم ن ابریشم.
این کار خیلی بهم فشار میاره و سرعتم و کم کرده و از لحاظ روحی هم اذیت میشم.
وافعا محبورم گره ممتاز بزنم؟؟؟؟

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago
Reply to  بهار

سلام بهار جان وقت بخیر
خیلی فرقی نمیکنه گره ترکی و گره ممتاز ولی اگر مشتری طی کردین باید انجام بدین و یا اینکه توضیح بدید و قانع کنید که زیاد فرقی نمیکنه و همان کیفیت رو گره ترکی هم داره

بهار
بهار
1 year ago

سلام مجدد بسیار سپاسگزارم از پاسختون. خیر برای خودم دار میبافم. بیشتر برای دل خودم. حالا امید به خدا اگر تمام شد و کسی پسندید. اون دیگ با خداست.
ولی الان برای دلم میبافم
باز هم ممنون

Setayesh
1 year ago

سلام خسته نباشید،ببخشید ه سوال،چجوری نقشه فرشی که به عنوان مثال ۱۰۰ (داخل هر رج )تا گره داره رو برای فرشی که داخل هر رج ۸۰ تا گره داره تناسب بدیم؟

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
1 year ago
Reply to  Setayesh

سلام
ستایش جان متوجه منظورت نشدیم؟

بهار
بهار
11 months ago

سلام مجدد و با تشکر فراوان. فرشمو از آموزشگاه اوردم خونه 10 رج که بافتم پشت و سانت زدم متأسفانه خیلی بالا زدگی داره. چله ها رو کمی سفت تر کردم ولی سمت راست دارم چله ها یه جور نامرتب شدن انگار جلو و عقب هستن. توی پود نازکم خیلی دقت دارم که سفت یا شل نباشن ولی نتونستم بر طرفش کنم. راستش خیلی خیلی نگرانم.
لطفا راهنماییم کنید. ممنونم.

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
11 months ago
Reply to  بهار

سلام بهار جان
اصن نیاز نیس نگران باشید فقط کافی هر 10 رج فرشتون رو اندازه بزنید که بیشتر و یا کمتر از 1.5 سانت نباشه اینجوری کنترلش خیلی راحت تر میشه و اینکه دفه رو یکدست بزنید. 🌹🙏

Tahereh
Tahereh
11 months ago

با عرض سلام و تشکر از آموزش رایگان قالی بافی
یه پیشنهاد دارم اگه امکان داره در تلگرام یه کانال داشته باشید تا ما عضو کانال بشیم
بهتر و راحت تر می توانیم استفاده کنیم
یه بار دانلود می کنیم و همیشه استفاده می کنیم

با تشکر

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
11 months ago
Reply to  Tahereh

سلام طاهره جان
تلگرام فعلا امکانش نیست ولی بزودی یه گروه واتساپ میزنیم و اطلاع رسانی میکنیم
ممنون از پیشنهاد خوبتون🌹🙏

سمیرا
سمیرا
11 months ago

سلام آیا امکانش هست آموزش سر انداختن چرخشی رو هم بگذارید.من دار قالیم برای نقشه ای که میخوام ببافم کوتاهه واگه آموزششو بذارید ممنون میشم.
با سپاس فراوان

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
11 months ago
Reply to  سمیرا

سلام سمیرای عزیز
اگه منظورتون پایین کشی فرش هست که چله های استفاده نشده پشت بیان رو و بافت بره پشت تا چله های خالی رو بتونید ببافید. فیلم آموزش پایین کشی فرش داخل سایت موجوده میتونید تهیه کنید و ببینید.

بهار
بهار
11 months ago

سلام مجدد و تشکر بابت سایتتون. من هر 5 رج پود ضخیم مبندم به راست رو های دار و پشت کارم علامت میزنم با مداد هر ده رج از این علامت تا بعدی کافیه واسه اینکه مطمئن بشم اندازم درسته؟؟؟
دقیقا میخواستم بدونم کدوم قسمت بافت رو باید اندازه زد چون من زمینه مشکی هستم و روی خود کار نمیتونم علامت بزنم.

نسرین
نسرین
9 months ago

سلام من قالیم نیم سانت به داخل جمع شده میخواستم بدونم اگه از این به بعد شیرازه نپیچم و پودم رو آزاد بزارم مشکلی پیش میاد؟
(100رج مونده تموم کنم)

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
9 months ago
Reply to  نسرین

سلام خانم نسرین
شیرازه رو بپیچید هر 5 رج یکبار پود ضخیم رو به کناره ها وصل کنید.

غلامرضا
غلامرضا
8 months ago

سلام و خسته نباشید
ممنون بابت سایت پر محتوا و آموزنده امیدوارم در کارهایتان همیشه موفق باشید
میخواستم بگم اگر امکان دارد در مورد فرشهای زیر پایی مثل ۶ متری یا ۹ متری هم آموزش بگذارید ممنون میشم باز هم از شما سپاسگزارم

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
8 months ago
Reply to  غلامرضا

سلام جناب غلامرضا
تو بافت فرقی نداره شما با همین گره ترکی میتونید هر تابلو فرش و قالی رو در هر ابعاد و اندازه ببافید

زهره
زهره
8 months ago

سلام ممنون از تلاشتون
من هیچ چیز از قالیبافی نمیدونم ولی خیلی دوست دارم یاد بگیرم …دلم میخواد فرشهای ابریشمی کوچیک ببافم بنظرتون از عهده ش برمیام ؟ تنها دیدن ویدئوها کافیه نیازی به کلاس حضوری نیست؟

هنرکده محمدی
هنرکده محمدی
8 months ago
Reply to  زهره

سلام خانم زهره
ممنون از شما 🌹🙏😊
بله حتما میتونید یاد بگیرید با دیدن ویدئو های آموزش قالیبافی داخل سایت میتونید 0 تا 100 یاد بگیرید.

شقایق
شقایق
6 months ago

سلام من ۲۰ سالمه و اینکه میخوام از ابتدا شروع کنم آیا آموزشای شما کامل جامع هستش؟

شقایق
شقایق
6 months ago

ممنون از پاسخ دهی سریع و سایت خوبتون🙏

عبدالرحیم
عبدالرحیم
5 months ago

سلام در زمان چله کشی .از رو دوتا دوتا یک گره میشه برای محاسبه یا یکی از رو یکی از زیر این رو متوجه نشدم ممنون میشم جواب بدید؟

عبدالرحیم
عبدالرحیم
5 months ago

سلام از پود دوم به بعد که بعد از پود نازک هست چگونه هستش متوجه نمیشم یعنی مثل اولی باید از زیر بکشیم بالا ممنون

عبدالرحیم
عبدالرحیم
5 months ago

با سلام
میخواستم بدونم بعد از اینکه پود زخمی و نازک اول رو زدیم در پود دوم باز باید پود زخمی و نازک دوم رو چجوری بزنیم باید دوباره یکی یکی از زیر به بالا بیاریم و بزنیم یا همون جوری ادامه بدیم

مريم
مريم
5 months ago

عالى بود. ممنون

سینا
سینا
4 months ago

سلام یه سوال داشتم
وقتی تابلو فرشمون رو تموم میشه باید بالا هم مثل پایین کنیم یعنی 5 یا 10 بار پود کلفت و نازک رد کنیم و فرش رو از دار جدا کنیم یا نه ؟

سینا
سینا
4 months ago

سلام یه سوال دیگه داشتم برای سیه بندی دار قالی
اگه مثلا تابلو فرشمون ۳۰۰ رج باشه باید توی هر ۷ سانت ۳۰۰ تا گره تشکیل بشه ؟

الهام رشیدی
الهام رشیدی
3 months ago

سلام روز خوش ، راستش من تابلو فرش بافی رو آموزش دیدم و تا الان دوتا تابلو هم بافتم ، الان دلم می خواد یکی دیگه شروع کنم ولی راستش قیمتها خیلی بالا رفته، دوتا سئوال دارم ، ۱) آیا شما نقشه هایی بزرگتر از ۴۰×۴۰هم دارید ؟ ۲) جایی که قبلا بودم تابلو رو تا شروع بافت آماده می کردن حتی ۱۰ تا ۱۰ تا با ماژیک خط کشی می کردن که بافت برامون راحت باشه و در موقع تحویل ما از رج اول شروع به بافت می کردیم و هر ده رج براشون عکس می فرستادیم و اگر… Read more »

نگین
نگین
2 months ago

سلام
توی فیلم شماره ۳، برای چله کشی، دوسری نخ افقی هم وجود دارن
این نخ ها باید از پود ضخیم باشن؟
و توی کدوم فواصل باید بسته بشن؟
مهمه چند دور بسته بشن؟

طیبه
طیبه
2 months ago

سلام،،من برای خرید وسایل فرش بافی دیروز واریز داشتم کی میفرستید برام؟

3 3 votes
Article Rating
اسکرول به بالا
Open chat
هر سوالی درباره پکیج آموزش دارید بپرسید؟
سلام
آنلاین هستیم اگر در مورد پکیج های آموزشی سوالی دارید بپرسید؟