پکیج های لوازم کامل گلیم بافی شامل چی چیزهایی می شود:

هزینه ارسال به عهده مشتری است و درب محل پرداخت می گردد.

لیست پکیج های موجود کامل لوازم گلیم بافی

نقشه گلیم کد 8

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 8

750,000 تومان

 پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 7 در انبار

نقشه گلیم کد 7

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 7

750,000 تومان

 پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 9 در انبار

نقشه گلیم کد 6

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 6

750,000 تومان

 پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 8 در انبار

نقشه گلیم کد 5

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 5

750,000 تومان

                   پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 10 در انبار

نقشه گلیم کد 4

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 4

750,000 تومان

                   پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 9 در انبار

نقشه گلیم کد 3

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 3

750,000 تومان

                   پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 10 در انبار

نقشه گلیم کد 1

پکیج لوازم کامل گلیم کد: 1

750,000 تومان

                   پکیج شامل

 • نخ پشم طبیعی
 • نخ چله پنبه
 • نقشه گلیم ( اندازه 20 در 30
 • دارقالی 40 در 40 سانت
 • دفه
 • سیخ پودکشی
 • تسمه
 • هاف

دسترسی: 10 در انبار

اسکرول به بالا
Open chat
سوالی درباره پکیج آموزش دارید بپرسید؟
سلام
اگر در مورد پکیج های آموزشی سوالی دارید بپرسید؟ در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد